پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 7)

no7

محصول جدید

پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 7)

پکیج با سیم دزدگیر اماکن پارادوکس

پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس

این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد :

- کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس

- کیپد K636 پارادوکس

- ریموت کنترل REM1 پارادوکس

- دو عدد چشمی حرکتی NV5

- یک عدد تلفن کننده VDMP3

- یک عدد آژیر PH501

به همراه ترانس و باتری

توضیحات

پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس

این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد :

- کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس

- یک عدد کیپد K636

- ریموت کنترل REM1 پارادوکس

- دو عدد چشمی حرکتی NV5

- یک عدد تلفن کننده VDMP3

- یک عدد آژیر PH501

به همراه ترانس و باتری

 • نظرات
 • تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

  بررسی خود را بنویسید

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 7)

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 7)

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 7)

  پکیج با سیم دزدگیر اماکن پارادوکس

  پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس

  این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد :

  - کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس

  - کیپد K636 پارادوکس

  - ریموت کنترل REM1 پارادوکس

  - دو عدد چشمی حرکتی NV5

  - یک عدد تلفن کننده VDMP3

  - یک عدد آژیر PH501

  به همراه ترانس و باتری

  بررسی خود را بنویسید

  محصولات مرتبط

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 1) پکیج با سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج با سیم بدون ریموت دزدگیر اماکن پارادوکس این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد : - کنترل پنل SP4000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K636 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 2) پکیج با سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج با سیم بدون ریموت دزدگیر اماکن پارادوکس این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد : - کنترل پنل SP4000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K636 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده G1 کلاسیک - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 3) پکیج با سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج با سیم بدون ریموت دزدگیر اماکن پارادوکس این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد : - کنترل پنل SP4000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K636 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد آژیر PH501 - دو عدد پدال به همراه ترانس و باتری

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 4) پکیج با سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج با سیم بدون ریموت دزدگیر اماکن پارادوکس این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد : - کنترل پنل SP5500 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K636 پارادوکس - سه عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد آژیر PH501 - یک عدد مگنت باسیم - دو عدد پدال به همراه ترانس و باتری

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 5) پکیج با سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج با سیم بدون ریموت دزدگیر اماکن پارادوکس این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد : - کنترل پنل SP6000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K32LCD پارادوکس - سه عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد آژیر PH501 - یک عدد دتکتور پرلا - یک عدد مگنت باسیم - یک عدد پدال به...

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 6) پکیج با سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج با سیم بدون ریموت دزدگیر اماکن پارادوکس این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد : - کنترل پنل SP5500 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K10V پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد مگنت باسیم - یک عدد ماژول ارتباطی از طریق اینترنت IP150 - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 8) پکیج با سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد : - کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K636 پارادوکس - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده G1 کلاسیک - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 8) پکیج با سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد : - کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K636 پارادوکس - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد ماژول سیم کارتی PCS250 - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 10) پکیج با سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد : - کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K10V پارادوکس - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد پدال - یک عدد آژیر PH501 به همراه ترانس و باتری

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 11) پکیج با سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد : - کنترل پنل MG5050 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K32LCD پارادوکس - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - 3 عدد چشمی حرکتی NV5 - دو عدد پدال - یک عدد چشمی DCTXP2 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد آژیر PH501...

  پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 12) پکیج با سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج با سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس این پکیج شامل تجهیزات زیر می باشد : - کنترل پنل MG5000 پارادوکس به همراه باکس - کیپد K32LCD پارادوکس - ریموت کنترل REM1 پارادوکس - دو عدد چشمی حرکتی NV5 - یک عدد ماژول ارتباطی IP150 - یک عدد دتکتور DCTXP2 - یک عدد آژیر PH501 به همراه...