ماژول جدا کننده خط باس به دو کانال جداگانه - HUB2

HUB2

محصول جدید

جداساز دزدگیر پارادوکس HUB2

تقویت گذرگاه باس و تقسیم به دو خروجی مجزا

دارای یک پورت ورودی و دو پورت خروجی جداگانه

هر یک از پورت های خروجی امکان ارتباط با ماژول ها را تا فاصله 900 متر فراهم می کند

 • نظرات
 • بررسی خود را بنویسید

  ماژول جدا کننده خط باس به دو کانال جداگانه - HUB2

  ماژول جدا کننده خط باس به دو کانال جداگانه - HUB2

  جداساز دزدگیر پارادوکس HUB2

  تقویت گذرگاه باس و تقسیم به دو خروجی مجزا

  دارای یک پورت ورودی و دو پورت خروجی جداگانه

  هر یک از پورت های خروجی امکان ارتباط با ماژول ها را تا فاصله 900 متر فراهم می کند

  بررسی خود را بنویسید