پشتیبانی واحد IT دزدگیر پارادوکس شرکت مهندسی پادان الکترونیک

جهت تماس با واحدIT میتوانید بعد از شماره گیری تلفن های :

 دزدگیر پارادوکس کانادا              

 داخلی شماره 111 را شماره گیری نمایید.

همچنین در صورت نیاز میتوانید از طریق شماره تلگرام:

09211249394

با واحد IT پارادوکس سنتر ارتباط داشته باشید.

دزدگیر اماکن پارادوکس