پشتیبانی فنی دزدگیر پارادوکس شرکت مهندسی پادان الکترونیک

جهت تماس با واحد فنی می توانید بعد از شماره گیری تلفن های :

 پشتیبانی فنی دزدگیر پارادوکس
               

 داخلی شماره 104 را شماره گیری نمایید.

همچنین در صورت وجود سوال فنی می توانید از طریق شماره تلگرام و واتساپ :

09101493101               

با واحد فنی پارادوکس سنتر ارتباط داشته باشید.

دزدگیر اماکن پارادوکس