در این بخش سوالانی که به شکل متداول برای کاربران سیستم های اعلام سرقت پارادوکس پیش می آید را مطرح میکنیم

و پاسخ آنها که توسط کارشناسان خبره داده شده است را مقابل آن منتشر میکنیم .

سوال  :

حداکثر فاصله ای که سیستم های بیسیم paradox می توانند پشتیبانی کنند چقدر است ؟

پاسخ: فاصله ارتباطی بین سنسورها و کنترل پنل کاملا به محیط شما بستگی دارد .

به طور معمول حداکثر فاصله بین کنترل پنل و سنسورها در یک محیط اداری یا مسکونی به اندازه یک دایره با شعاع 20 متر می باشد.

توصیه ما جهت محل نصب کنترل پنل در وسط یا مرکز محیط می باشد که موجب کارایی مطلوب در امواج بیسیم می شود.