با سیم

با سیم 

یک محصل وجود دارد.

ماژول تماس با درب ZC1 پارادوکس  دارای یک زون آدرس پذیر سایز کوچک: ابعاد 74mm*20mm*30.5mm

نمایش 1 - 1 از 1 مورد