برنامه ریزی تلفن کننده VD710

نویسنده: دسته: مقاله های تخصصی دزدگیر پارادوکس تاریخ: دیدگاه: 1 بازدید: 3785

مرکز تخصصی سیستم های اعلام سرقت پارادوکس

برای برنامه ریزی ماژول تلفن کننده VD710 می توانید از راهنمای زیر استفاده کنید.

مرحله 1:

بعد از پاسخ دادن تماس توسط VD710،عدد 777444 را وارد نمایید .... (3beep)

مرحله 2:

عدد 314 را وارد، سپس ستاره * را وارد نمایید .... (3beep) .... (در صورت بوق نزدن کلید ستاره * زده شود و کد مجدد وارد شود)

مرحله 3:

عدد 322 را وارد، سپس ستاره * را وارد نمایید .... (3beep) .... (در صورت بوق نزدن کلید ستاره * زده شود و کد مجدد وارد شود)

مرحله 4:

عدد 332، را وارد سپس ستاره * را وارد نمایید .... (3beep) .... (در صورت بوق نزدن کلید ستاره * زده شود و کد مجدد وارد شود.)

مرحله 5: عدد 633 را وارد، سپس ستاره * را وارد نمایید .... (3beep) .... (در صورت بوق نزدن کلید ستاره * زده شود و کد مجدد وارد شود.)

بعد از این مرحله تلفن را قطع نموده و بعد از یک دقیقه مجدداً تماس بگیرید و بعد از شنیدن پیغام عدد 1234 را وارد نمایید:

مرحله 1:

عدد 3111 را وارد نموده و سپس شماره تلفن اول را وارد کنید و بعد از آن کلید مربع # را زده و عدد 3 را وارد نمایید.

مرحله 2:

عدد 2 وارد نموده و سپس شماره تلفن دوم را وارد کنید و بعد از آن کلید مربع # را زده و و عدد 3 را وارد نمایید.

مرحله 3:

عدد 3 را وارد نموده و سپس شماره تلفن سوم را وارد کنید و بعد از آن کلید مربع # را زده و عدد 3 را وارد نمایید.

مرحله 4:

عدد 4 را وارد نموده و سپس شماره تلفن چهارم را وارد کنید و بعد از آن کلید مربع # را زده و  عدد 3 را وارد نمایید.

مرحله 5:

دو بار کلید ستاره ** را وارد نمایید.

مرحله 6:

عدد 311 را وارد نموده و پیغام خود را برای هشدار زون 1 ضبط کنید و در پایان عدد 1 را وارد کنید و سپس کلید ستاره * را وارد نمایید.

مرحله 7:

عدد 2 را وارد نموده، پیغام خود را برای زون 2 ضبط کنید و درپایان عدد 1 را وارد کنید و سپس کلید ستاره * را وارد نمایید.

مرحله 8:

عدد 3 را وارد نموده، پیغام خود را برای زون 3 ضبط کنید و در پایان عدد 1 را وارد کنید و سپس کلید ستاره * را وارد نمایید.

مرحله 9:

عدد 4 را وارد نموده، پیغام خود را برای زون 4 ضبط کنید و در پایان عدد 1 را وارد کنید و سپس کلید ستاره * را وارد نمایید.

مرحله 10:

دو بار کلید ستاره ** را وارد نمایید.

مرحله 11:

عدد 5 و سپس عدد 1 را وارد نمایید: عدد 1 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید، عدد 2 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید، عدد 3 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید، عدد 4 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید و بعد عدد 3 را وارد نمایید.

مرحله 12:

عدد 2 را وارد نموده: عدد 1 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید، عدد 2 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید، عدد 3 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید، عدد 4 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید و بعد عدد 3 را وارد می­نمایید.

مرحله 13:

عدد 3 را وارد نموده: عدد 1 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید، عدد 2 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید، عدد 3 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید، عدد 4 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید و بعد عدد 3 را وارد می­نمایید.

مرحله 14:

عدد 4 را وارد نموده: عدد 1 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید، عدد 2 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید، عدد 3 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید، عدد 4 را وارد و 2 ثانیه صبر کنید و بعد عدد 3 را وارد نمایید.

مرحله پایانی: تلفن را قطع نمایید.

برای نمایش این محصول میتوانید روی عکس آن کلیک کنید

دیدگاه‎ها

ایجاد شده در 1396-10-24 نوشته شده توسط امین حسینیان پیوند دیدگاه
این مطلب چقدر جامع و مورد استفاده است
نمایش 1 تا 1 از1 مورد

دیدگاه خود را بنویسید